روش‌های کاهش دوره بلوغ در ماهیان خاویاری پرورشی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

چکیده

    نظر به­ روند طولانی بلوغ در ماهیان خاویاری، امروزه از راهکارهای مختلف مدیریت شرایط محیطی، تغذیه­ای و دستکاری محور تولیدمثلی برای تحریک رسیدگی جنسی در داخل و خارج کشور استفاده می­شود، که از جمله آنها می­توان به بکارگیری سیستم گرمایشی و سرمایشی متناسب با فصول، استفاده همزمان از آب چاه و رودخانه، مکمل­های آلی و معدنی به جیره، استفاده از ویتامین­های C و E در جیره­های غذایی ماهیان، استفاده از منابع غذایی حاوی اسیدهای آمیه و چرب غیر اشباع، استفاده از سویا در جیره­های غذایی ماهیان ماده، تولید هیبرید، بکارگیری هورمون­های استرادیول در جیره، و اخیراً، استفاده از فیتواستروژن­ها[1] (شبه­هورمون­های گیاهی) در جیره غذایی تاسماهیان و غیره اشاره کرد. با توجه به مقایسه­ها و تجزیه و تحلیل­های صورت گرفته در خصوص نتایج مطالعات انجام شده، بکارگیری هم­زمان راهکارهای مدیریت شرایط محیطی و تغذیه­ای با استفاده از مواد افزودنی محرک رشد تولیدمثلی برای تسریع روند بلوغ جنسی در گونه­های مختلف تاسماهیان  پرورشی توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها