پرورش ماهیان خاویاری از مرحله لارو تا وزن بیش از 20 گرم با تغذیه از غذای زنده در استخرهای خاکی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

  یکی از مشکلات مربوط به پرورش در مراحل اولیه زندگی انواع ماهیان خاویاری در کشور ایران مربوط به تغذیه با جیره تجاری (داخلی یا وارداتی) است. جیره­های موجود عمدتاً نیاز لارو و بچه­ماهیان خاویاری را برای رشد مناسب تأمین نمی­کنند. بدین سبب براساس تجارب علمی در مرکز تکثیر و پرورش، روشی آسان و کاربردی برای پرورش بچه­ماهیان خاویاری پیشنهاد گردید. همچنین آماده­سازی استخرهای خاکی به منظور تولید غذای زنده برای تغذیه لارو و بچه­ماهیان خاویاری تشریح شد. لارو ها از آغاز تغذیه فعال تا بچه­ماهی با وزن بیش از 20 گرم از غذای زنده تغذیه کردند. مدت دوره پرورش در استخر خاکی 60 روز و طی دو مرحله 30 روزه بود. پرورش در مرحله اول تک­گونه­ای و تراکم کشت لارو در استخر خاکی بین 80-60 هزار قطعه متغیر بود. این تغییر به نوع گونه (فیل­ماهی، تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی) بستگی دارد. در مرحله دوم، امکان پرورش تک­گونه­ای و توأم نیز وجود دارد، با این تفاوت که تراکم کشت بچه­ماهیان در وزن 3-2 گرم به تعداد حداکثر 5000 قطعه در هکتار است. در پایان دوره پرورش، بچه­ماهیان به وزن بیش از 20 گرم خواهند رسید. میزان بازماندگی در این روش در مرحله اول بیش از 70 درصد و در مرحله دوم بیش از 90 درصد خواهد بود. این روش در مزارع پرورش ماهیان خاویاری کاملاً اقتصادی و کاربردی می­باشد.

کلیدواژه‌ها