شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

محورهای مجله علمی ترویجی:

  • تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
  • تغذیه ماهیان خاویاریو غذای زنده 
  • ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان خاویاری
  • بوم شناسی ماهیان خاویاری
  • بهداشت و بیماریهای ماهیان خاویاری
  • مهندسی آبزی پروری ماهیان خاویاری
  • صید و عمل آوری ماهیان خاویاری
شماره جاری: دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398 

1. فرایند تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری

صفحه 1-16

محمد پوردهقانی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ مهتاب یارمحمدی


3. تأثیر درصد غذادهی در پرورش فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از آب دریای خزر در فصول مختلف

صفحه 29-37

اسماعیل حسین نیا؛ علیرضا عاشوری؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ ذبیح ا... پژند؛ جلیل جلیل پور؛ جواد صیادفر؛ امین فرهبد رودبارکی


5. مروری بر تغذیه و پرورش تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

صفحه 49-56

رضا قربانی واقعی؛ ایوب یوسفی؛ علیرضا علیپور؛ هوشنگ یگانه


شناسنامه نشریه